Vilkår

Fargevariasjoner

Skjermer har ulike fargeinstillinger og farger kan derfor oppleves forskjellig. Vi arbeider med kalibrerte skjermer og anstrenger oss for å gjengi alle farger så nøyaktig som mulig, men farger vil kunne variere noe fra digital PDF og endelig trykk.

Korrektur av tekst

HeyPaperie legger inn ønsket tekst som sendes over av kunden. Ingen trykksaker sendes til trykk før kunden har godkjent endelig korrektur. Det er kundens ansvar å selv kontrollere all tekst nøye før noe går i produksjon. HeyPaperie er ikke ansvarlig for skrivefeil eller lignende som oppdages etter trykksakene er sendt til trykk. Oppdages dette er kunden selv ansvarlig for kostnader vedrørende nytt opptrykk.

Bestilling

Alle bestillinger er bindende. HeyPaperie starter på arbeidet så snart endelig bestilling er mottatt og priser og vilkår er godkjent av kunden. Det er en tidkrevende prosess å skape unike og personlige design til hvert enkelt brudepar og alle priser er inkludert tiden som brukes i designprosessen. Dersom kunden mot formodning skulle ønske å kansellere en bestilling etter designprosessen har startet, vil et kanselleringsgebyr på 700 kr faktureres kunden.

Faktura

Faktura sendes kunden når designet er godkjent. Dersom kunden ønsker endring av design etter trykksakene er mottatt, dekker kunden alle påløpende kostnader rundt trykk.

Fakturaer fra HeyPaperie har en betalingsfrist på 14 dager.

Designforslag

Det utarbeides ikke designforslag før bestilling er mottatt

Leveringstid

Alle personlige design har vi en en estimert leveringstid på 2-4 uker. Dette avhenger av raske, konkrete og konstruktive tilbakemeldinger fra kunde. Leveringstiden kan påvirkes av arbeidsmengde hos trykkeri og postgangen.

Copyright

Alle design produsert av HeyPaperie er beskyttet av Åndsverksloven
og kan ikke kopieres eller reproduseres uten skriftlig samtykke.